0(332) 353 04 05

0(332) 353 04 05

Hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının hastalıkların ve genel sağlık durumunun analiz edilmesi, tanı- teşhis- tedavi süreçlerinde biyolojik analizlerin yapılması ile bu amaçla yapılan testlerin yorumlanması süreçlerinde hizmet veren birimimizdir. Biyokimya laboratuvarlarının hastalıkların incelenmesinde pek çok işlevi bulunmaktadır.