UZM.DR. TARIK TORUN

Doktora Sorun
Doktor Hakkında

Bölümü

:

KARDİYOLOJİ

Doğum Yeri ve Yılı

:

31/07/1974

Üniversite

:

1996 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

:

Uludağ Üniversite Kardiyoloji 2002