Psikoterapist

Şiddetli  Eş Geçimsizliği

Evlat-Anne-Baba  Çatışması

Okul ve iş Başarısızlıkları

Sınav Kaygısı

Sosyal  Çevre Uyumsuzlukları

Devamlı Baş Ağrısı

Baş Ağrısı

Bayılmalar

Titizlik ve takıntılar

Korkular

Alkol-Uyuşturucu-Kumar Alışkanlığı

Büyük-Küçük Abdest Kaçırma

Bireysel –Grup iş-Uğraş Terapisi