PROSTATTA PLAZMAKİNETİK TEDAVİSİ

PROSTATTA PLAZMAKİNETİK TEDAVİSİ

Prostat , erkek genital organlarından biri olup idrar torbasının hemen altında  bulunur. İdrarı idrar kesesinden dışarı taşıyan kanal (üretra) prostat bezinin ortasından geçer. 

Erkeklerde yaş arttıkça prostat büyür ve çevrelemiş olduğu üretrayı, yani idrar kesesinin çıkış yerini tıkayabilir. Bu durum idrar yapmada güçlük ile kendini gösterir. Bu hastalığa benign prostat hiperplazisi adı verilir. Bu aslında kanser olmamasına rağmen, prostat kanseri de aynı şikayetlere neden olabileceğinden kanser olmadığının ortaya konması gerekebilir.
Prostatın iyi huylu büyümesi ( BPH: Benign Prostat Hiperplazisi ), 45 yaş gibi ortaya çıkmaya başlar. Özellikle yaşın ilerlemesi ile erkeklilik hormonunda artma olmamasına rağmen prostat dokusunda androjen reseptörlerinde androjene duyarlılığın artması ve bir takım büyüme faktörlerinin katılmasıyla iyi huylu büyümeler ortaya çıkabilir.

İdrar yaparken yanma hissinin olması, sık sık idrara çıkılması, idrardan sonra tam olarak bitmişlik hissinin gelmemesi, devamlı idrarı varmış hissinde olma, geceleri idrara kalkma, idrarın kesik kesik gelmesi, idrarın kanlı olması, idrarın dağılarak çıkması, idrar yolundan farklı renklerde akıntı gelmesi, sperm miktarının az gelmesi, sperm boşalması sırasında idrar yolunda yanma hissinin olması, spermle birlikte kan gelmesi gibi durumlar prostata bağlı rahatsızlıkların belirtilerindendir.

Benign Prostat Büyümesinin cerrahi tedavi yöntemlerinden birisi, kapalı prostat ameliyat tekniğidir. Kapalı prostat ameliyatlarında kamera sistemi ile alt idrar yolundan girilerek prostat dokusu ortadan kaldırılır.Bu amaçla fiziksel olarak değişik türde enerjiler kullanılmakla birlikte son yıllarda,elektrik enerjisinin kullanımı ,plazmakinetik teknolojinin geliştirilmesi sayesinde diğer tekniklere göre daha üstün bir seviyeye ulaşmıştır.Bu teknik sayesinde artık daha  güvenli bir şekilde ameliyat edilebilmekte ve metabolik yan etkiler ortaya çıkmamaktadır. Ayrıca kanama daha az görülmekte ve ameliyat sonrası başarı oranları açısından erken uzun vadeli dönemde en az diğer teknikler kadar başarılı sonuçlar elde edilmektedir.Kullanılan akım yoğunluğu daha yüksektir.Ancak elektrik akımına bağlı  travma bipolar enerji kullanımı nedeniyle söz konusu olmamaktadır.Ameliyat sonrası doku örneklemesi ve patolojik tanı imkanı  sağlayan bir tekniktir. 

Ameliyat, Plazmakinetik TURP (TransUretral Resection of Prostate ifadesinin kısaltmasıdır;anlamı:prostatın uretral yoldan çıkarılması) yöntemi ile yapıldığı zaman, alt idrar yolundan teleskopik,  ince metalik bir boru ile girilir.Plazmakinetik özellikte elektrik enerjisi kullanılarak prostat dokusu ince parçalar halinde kesilir  ve dışarı alınır.Bu parçalar incelenmek üzere patoloji laboratuarına gönderilir. Girişim 1-1,5 saat kadar sürer. İşlemin sonunda mesaneye sonda konur ve bu yolla idrar mesaneden dışarı alınır.Sonda içeriyi serumla devamlı yıkama ve içerdeki sıvıyı dışarı boşaltmaya uygun bir yapıda olarak iki kanallıdır.

Plazmakinetik ile prostat cerrahisinin avantajları:

-Bilinen en güvenilir prostat tedavisi olması

-Tüm prostat çeşitlerine uygulanabilmesi

-İşlem sırasında serum fizyolojik kullanılması

-Özel aletler sayesinde kanamamın minimum olması

-Çevre dokulara zarar vermemesi

-Komplikasyon riskinin minimum olması

-Ameliyat sonrası dönemde erkeklik gücü kaybının olmaması

-Sonda kalış süresinin çok kısa olması