OZONUN VERİLİŞ YOLLARI NELERDİR?

OZONUN VERİLİŞ YOLLARI NELERDİR?

Ozonunun tedavi amaçlı olarak kullanımı tecrübe gerektirir. Hastanın durumu, hastalığın evresi, kişinin stres durumu gibi birçok faktör verilecek miktardan süreye kadar  birçok parametreyi etkiler. Bu faktörler göz önüne alınarak hastaya en uygun yöntem, tedavi sıklığı ve uygulanacak dozlar belirlenir. Ozon gazı hiçbir zaman tek başına verilmemektedir. Belirli oranda oksijenle karıştırılarak uygulanır. Bu karışımda ozon gazının oranı %5’i geçmez. Normal atmosfer havasının da bu karışıma girmesi engellenmelidir. Çünkü ozonun özelliğinden dolayı hava ile temas sonucu oldukça zararlı gaz olan nitrojen dioksit oluşabilmektedir. Yine ozon gazı direkt olarak damar içine verilmez. Aşağıda bahsedilen yöntemlerden bir veya birkaçı ile birlikte uygulanır. Bu veriliş yolları şunlardır:

SİSTEMİK

*  Major otohemoterapi: En sık tercih edilen uygulama yöntemidir. Hastanın damarlarından alınan 50-200cc kan ozona dayanıklı şişe içerisinde ozon/oksijen karışımıyla muamele edildikten sonra aynı kan kişiye damardan tekrar verilir.

*  Rektal insüflasyon: Uygun ozon/oksijen karışımının anüs yolu ile rektumdan verilmesidir. Yukarıdaki yöntemin en büyük alternatifi olmasının yanı sıra barsak sistemine, karaciğere direkt etkinliğinden dolayı bu dokuları ilgilendiren patolojilere yönelik uygulamalarda ilk seçenek olabilmektedir.

LOKAL

*  Minör otohemoterapi: Hastadan alınan yaklaşık 2-5cc kan ozon/oksijen karışımıyla muamele edildikten sonra kişinin kas içine enjekte edilir. Aşılama olarak bilinen yöntemdir.

*  Torbalama: özellikle uzuvlardaki kapanmayan yaralar, enfeksiyonlar, ülserler için uygulanan etkin bir yöntemdir. Özel bir torba ile lezyonun olduğu bölge çevrelenir. Torbanın gaz karışımını torba içine veren ve gazı emen giriş-çıkış bölümleri vardır. Torbalama tedavisi boyunca gaz döngüsü devam eder.

*  Eklem içine: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı eklem içine verilir.

*  Uygun ozon/oksijen karışımı cilt altına, omurlar arasındaki disk içine kas-tendon gibi tetik noktalarına lokal olarak uygulanabilir.

*  Vajinal insuflasyon: uygun karışımın vajina içerisine verilmesi esasına dayanır.

*  Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde kullanım mevcuttur.

*  Otit, sinüzit v.b. gibi hastalıklarda özel aparatlarla bu bölgelere lokal uygulama mümkündür.

*  Ozon sauna: Kabin içerisinde deri yoluyla vücuda ozon verilmesidir.