OZONUN MEDİKAL KULLANIMDA ETKİ MEKANİZMASI NEDİR ?

OZONUN MEDİKAL KULLANIMDA ETKİ MEKANİZMASI NEDİR ?

Ozonun genel etkilerini;  metabolizmanın düzenlenmesi, antioksidan sistemlerin uyarılması ve zararlı ürünlerin ortadan kaldırılması, dezenfeksiyon ve vücutta mikroorganizmalara karşı olan etkisi, normal organ fonksiyonunun devam ettirilmesi, enzimlerin ve hormon etkileşimlerinin düzenlenmesi, vücudun bağışıklık sisteminin uyarılması, hücrelerin yenilenmesi, dokuların oksijelenmesinin düzenlenmesi, pıhtılaşma sistemlerinin düzenlenmesi şeklinde özetleyebiliriz. Bu etkileri nasıl yaptığını kısaca başlıklar altında bakacak olursak:

-       Vücudumuz mükemmel bir oksidatif sisteme sahiptir. Peki bu oksidatif sistem nedir? Bu sistemi genel hatlarıyla şöyle açıklamak mümkündür. Bu sistem dışarıdan yiyeceklerle aldığımız enerjiyi vücudumuzun kullanabileceği enerji şekline çeviren sistemdir. Bu işlemler sırasında da oksijen kulanıldığından oksidatif sistem denilmektedir. Vücudumuzda  da bu enerji kullanılırken ortaya zararlı bir çok madde ortaya çıkmaktadır. Bu zararlı ürünler da vücudumuzun yaşlanmasına neden olur. Ama mükemmel bir yapıya sahip olan insan vücudu “antioksidan sistemler” denen yollarla bu maddelerden kendisini korumaya çalışmaktadır. İşte ozon ile tedavinin temel etki mekanizması bu sistemlerin uyarılmasıdır. Ozonterapi ile ortada birikmiş olan zararlı maddeler hızla zararsız hale gelir ve bedenimiz daha zinde ve enerjik duruma gelir.

-          Ozon üç oksijen atomundan oluşuyor demiştik. Bizim kana çeşitli yöntemlerle belirli oranda verdiğimiz bu ozon, kanda vücudun kullandığı iki değerlikli oksijen yani Ove serbest oksijene dönüşür. Serbest tek oksijen atomu bu etkileri gösterirken diğer Obileşeni ise dokular tarafından kullanılır, yani dokuların oksijenlenmesi artar.

-          Ozon dokulara glikozun girişini ve dokular tarafından kullanılmasını arttırır. Bunun sonucu olarakta yüksek olan kan şekeri düzeylerinde düzelmeye neden olur. Diabetli hastalarda etkilerinin sonucunu şöylede özetleyebiliriz. Bilindiği gibi diabetli hastalarda takipte kullanılan HbA1c  değerinde yükselme vardır. Bu maddenin oksijene olan aşırı ilgisi ve bağlanması yüzünden dokularda oksijen düşüklüğü yani hipoksi meydana gelir. Biz ozon terapi ile hem şeker düzeyini düşürerek  HbA1c  değerinde gerileme hemde dokulardaki oksijen oranında artış sağlarız

-          Kanda oksijen kırmızı kan hücreleri dediğimiz eritrositler(alyuvarlar) içinde bazı maddelere bağlanarak taşınır. Ozon oksijenin bu maddelere olan ilgisini azaltır ve dokulara daha çok bırakılmasını sağlar. Aynı zamanda alyuvarların elastikiyetini arttırarak hücrelere ulaşımı kolaylaştırır.

-          Dokuların tamir mekanizmalarını güçlendirir.

-          Trombosit dediğimiz pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin sayısını buna bağlı olarak da büyüme faktörü dahil birçok maddenin miktarını da arttırır.

-          Vücudun savunma hücrelerini aktive etmesinin yanı sıra herhangibir mikroorganizma ile karşı karşıya geldiğinde meydana gelen aşamaları hemen her evresinde uyarıcı etkiye sahiptir.

-          Bakterilerin yapısında bulunan bazı maddeleri bozulmasına yol açarakmikroorganizmaları öldürücü etkinliği vardır. İnsan vücudundaki hücrelere virüslerin girmesini engelleyen aracı maddelerin yapımını arttırdığı gibi virüsün duvar yapısını bozucu ve çoğalmasını sağlayan bazı enzimlerin aktivasyonunu engelleyici etkiye sahiptir. Mantarları direkt olarak öldürme mevcuttur.

-          Doku oksijenlenmesinde artış ile ağrıya neden olan toksik yan ürünlerin uzaklaştırılması ve hücrenin dayanıklılığındaki artış ile de ağrının azalması yönünde etki gösterir

-          Enflamasyonu azaltıcı etki ile aterosklerotik plakların dayanıklılığını arttırır. Uç noktalarakan akımının arttırılması ile de hücrelerden koruyucu nitelikteki maddelerin salınımı artar.

-          Karaciğer hücrelerinin enerji metabolizmasını uyararak enerji artışı sağlar, antioksidan etki ilede zararlı maddeleri uzaklaştırır ve hücrelerin yükünü hafifletir

-          Beyin hücrelerindeki hasarın azalmasını ve elekriksel aktiviteyi düzenleyici etkileri mevcuttur.

-          Mutajenik değişimlere karşı hücrenin savunmasını güçlendirir.