OZON HER DERDE ŞİFA

OZON NEDİR?

İsmi Yunanca  “koklamak” anlamındaki ozein’den gelen ozon; oda sıcaklığında renksiz kendine has kokusu olan gazdır. Dünyayı kuşatan stratosfer tabakasının en ödemli gazlarından biri olan ozon gazı, bu tabakada en yüksek miktardadır ve güneşten gelen zararlı ışınları emerek yeryüzüne ulaşmasını engelleyen bir filtre görevi görür. Gökyüzüne mavi rengi veren de bu gazdır. Yeryüzünde ise şimşek ve yıldırım sırasında ortaya çıkan elektrik arkları ile oluşur ve yağmur ve fırtına sonrası duyulabilen temiz hava, ortaya çıkan ozon sonucudur.

Atmosferde bulunan oksijen iki atomludur(O2). Ozon ise 3 oksijen atomundan oluşan çok yüksek enerji taşıyan kimyasal bileşiktir. Atmosferde bulunan  O2’nin oranı yaklaşık %21 kadar iken ozon (O3) gazının oranı ise 0.005 ppm yani % 1’den daha azdır. Atmosferde çok az miktarlarda bulunan ozon belirli miktarlarda, çeşitli etkilerinden faydalanılarak sağlık alanı başta olmak üzere suların arıtılması, kumaşların kağıtların ağartılması, çeşitli maddelerin eskitilmesi, kurutucu yağların hazırlanması, gıda sanayinde meyve-sebzelerin dezenfeksiyonu, depolama sürelerinin arttırılması amaçlı  dahil pek çok alanda kullanılmaktadır.

Ozonun sağlık alanında kullanım gerekçeleri, bu gazın belirli oranlarda hücre içerisinde önemli roller oynayabileceği bilgisine dayanmaktadır. Moleküler düzeyde bu tedaviye ait klinik kanıtları destekleyen farklı etki mekanizmaları gösterilmiştir. Ozon tedavisi birçok hastalığı iyileştirir veya tamamen düzeltir, ağrıları belirgin ölçüde geriletir veya tamamen ortadan kaldırır ancak diğer tedavi yöntemlerinde de olduğu gibi %100 başarı garantisi hiçbir zaman vaad edilemez. Başarısı, etki mekanizmaları  tıbbi araştırma ve yayınlarla kanıtlanmış olsa da ozon tedavisi diğer tedavilere ek olarak uygulanır. Dolayısıyla diğer tedavilerde değerlendirilmeli , gerektiğinde ilgili birimle iletişime geçilmeli ve hastalık bütünüyle ele alınmalıdır. Örneğin bir diabetik ayak ozon tedavisi ile değerlendirileceğinde hastanın aldığı ilaç tedavileri, damarsal yapıların durumu değerlendirilmeli, kan şekerinin aşırı yüksekliğinde gerekli birimlerle de iletişim kurulmalıdır. Bu nedenle ozonla tedavi yapacak birimin ve doktorun eğitimi ve tecrübesi önemlidir.