Nöroloji

       Nöroloji, beyin, sinir ve kas hastalıklarının tanısı ve tıbbi tedavisi ile uğraşan bir tıp dalıdır.
       Tıptaki hızlı gelişmelerle birlikte, içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Tüm bu alanlarda ciddi laboratuar çalışmalarıyla ve diğer tıp dallarıyla eşgüdümlü bir ilişkiyle ilerlemektedir. Rahatlıkla söylenebilir ki, tıbbın son yıllarda en belirgin gelişme kaydettiği dalların başında “Nöroloji” gelmektedir.
 
NÖROLOJİ BÖLÜMLERİNDE TEŞHİS VE TEDAVİ UYGULAMALARI YAPILAN HASTALIK GRUPLARI
Ana Nörolojik Durumlar
 • Baş Ağrıları ve Diğer Kraniofasiyal Ağrılar
 • İnme (Serebrovasküler Hastalıklar-Beyin Damarı Tıkanmaları, Kanamalar)
 • Epilepsi ve Diğer Nöbet Bozuklukları (Sara ve Diğer Bayılmalar)
 • Demansiyel Sendromlar (Alzheimer Hastalığı vb.)
 • Uyku Bozuklukları (Uyku Laboratuvarı Çalışmaları)
 • Hareket Bozuklukları (Parkinson Hastalığı ve İlişkili Bozukluklar)
 • Medülla Spinalis (Omurilik) Hastalıkları
 • Çevresel Sinir Bozuklukları (Akut ve Kronik Monopolinöropatiler)
 • Myastenia Gravis ve Diğer Sinir- Kas Kavşak Hastalıkları
 • Kas Hastalıkları

 

 • Alkole Bağlı Nörolojik Hastalıklar

 

Diğer Önemli Nörolojik Durumlar
 • ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)
 • MS (Multipl Skleroz) ve Benzeri Demiyelizan Hastalıklar
 • Meniere Hastalığı
 • Benign (Selim) Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)
 • Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları (Kanser, Diyabet, Tiroid Hastalıkları, Beslenme Bozuklukları, Zehirlenmeler)
 • Anestezi ve Cerrahi Girişimlerinin Nörolojik Komplikasyonları
 • İlaçlara Bağlı Nörolojik Komplikasyonlar
 • Bioterörizmin Neden Olduğu Nörolojik Durumlar

 

 • Çocukluk Çağı Nörolojik Hastalıkları (Pediyatrik Nörolojiyi İlgilendiren Durumlar)

 

Acil Nörolojik Durumlar
 • Status Epileptikus (Uzamış Sara Nöbeti veya Sık Tekrarlayan Nöbet)
 • Beyin Tümörleri
 • Beyin Travmaları (Kranio-Serebral Travmalar)
 • Koma Durumları ve Beyin Ölümü
 • Deliryum Krizi ve Diğer Konfüzyonel Bozukluklar

 

 • Sinir Sistemi Enfeksiyonları (Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi vb.)

 

Nörolojik Tanısal işlemler
 • Nörolojik Görüntüleme Metodları;
 • Ponksiyon Lomber  (PL) ve BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) Analizi
 • EMG (Elektromiyografi) ve Sinir İleti Çalışmaları
 • EEG (Elektroensefalografi) – rutin EEG, Uyku EEG’si, Tüm Gece Uykusu EEG’si
  • Bilgisayarlı tomografi (BT)
  • MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
  • Karotis-Vertebral Arter Doppler İncelemeleri

 

BU BÖLÜMDEKİ DOKTORLAR
UZM.DR. GÖKHAN YILDIRIM