Nasıl Tedavi edilir?

Cerrahi olmayan tedavi: Amaç, istemsiz idrar kaçırmaya katılan faktörlerin düzeltilmesini sağlamaktır. Bu yaklaşım; problemi kötüleştiren faktörlerin azaltılması (örneğin kabızlık, şişmanlık, sigara kullanımı, aşırı sıvı alımının kısıtlanması) ve artmış karın içi basıncını dengelemek için hastanın pelvis tabanı yeteneğini arttırmaya yönelik egzersizler  ile kadınlık hormonu durumunun düzeltilmesini kapsar.

Cerrahi tedavi :

Gerçek stress inkontinansın asıl tedavisi, cerrahi yöntemlerdir. Bu amaçla günümüzde uygulanan çeşitli ameliyat tipleri  olmakla birlikte kliniğimizde de uygulanan ve nüks oranı en düşük başarı oranı en yüksek olanı TOT ameliyatıdır.