Kulak Burun Boğaz

       KBB; kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapılar üzerine çalışmalar yürüten tıp dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ve yüz-boyunda yer alan yapıların hastalıklarının tanı ve tedavileri KBB’nin ilgi alanıdır.
Tedavileri Gerçekleştirilebilen Bazı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Bademcik ve geniz eti hastalıkları
 • Burun tıkanıklığı (Septum deviasyonu, konka hipertrofisi)
 • Burun kanaması
 • Kronik rinosinüzit ve endoskopik sinüs cerrahisi
 • Alerjik rinit
 • Orta kulak iltihapları
 • Gözyaşı bezi tıkanıklıkları
 • Ses bozuklukları
 • İşitme kayıpları
 • Baş ve boyun bölgesinin selim ve habis tümörleri
 • Horlama ve uyku apnesi
 • Burun Kanamaları
 • Gastroözefajiyal reflü gibi boğaz hastalıkları
 • Yutma bozuklukları
 • Burun alerjileri
 • Baş dönmesi
       KBB; kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapılar üzerine çalışmalar yürüten tıp dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ve yüz-boyunda yer alan yapıların hastalıklarının tanı ve tedavileri KBB’nin ilgi alanıdır.
BU BÖLÜMDEKİ DOKTORLAR
Op.Dr. Mehmet AKKUŞ