Kardiyoloji

KARDİYOLOJİ NEDİR?

Kardiyoloji, kardiyovasküler sistem bozukluklarının, özellikle kalp, damarlar ve arterlerin incelenmesi ve tedavisi ile ilgilenen tıbbın dalıdır. Dahili tıpta bir alt uzmanlık alanı olarak kabul edilen konjenital kusurlardan konjestif kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı dahil olmak üzere kalp hastalıklarına kadar değişen kardiyovasküler hastalıkların teşhis ve tedavisine odaklanmaktadır. Bu arada, kardiyoloji uzmanları, kardiyoloji konusunda uzmanlaşmış ve çeşitli kalp hastalıklarının tıbbi yönetiminden sorumludurlar. Tanı testlerini yapar, yorumlar ve anjiyoplasti dahil girişimsel prosedürleri uygularlar. Göğüs ve kalp ameliyatlarını gerçekleştiren kalp cerrahlarından farklıdırlar.

Kardiyolojinin önemli dönüm noktalarından bazıları şunlardır:

Kardiyologlar tarafından teşhis ve tedavi edilen hastalıklar arasında şunlar bulunmaktadır:1628 – Kan dolaşımı İngiliz Doktor William Harvey tarafından tarif edildi.
1706 – Fransız anatomi profesörü Raymond de Vieussens, kalbin odalarının ve damarlarının yapısını açıkladı.
1733 – Tansiyon ilk olarak İngiliz bilim v din adamı olan Stephen Hales tarafından ölçülmüştür.
1816 – Fransız doktorRene Laennec, stetoskopu icat etti.
1903 – Hollandalı bir fizyolog olan Willem Einthoven, kalbin elektriksel aktivitesini ölçmek ve kalp anormalliklerini teşhis etmek için kullanılan hayati bir araç olan elektrokardiyografı veya ECG’yi geliştirdi.
1912 – Amerikalı doktor James Herric, aterosklerozu tarif etti (kalp ile ilgili en sık görülen hastalıklarından biri).
1938 – Amerikalı bir cerrah olan Robert Gross, ilk kalp ameliyatını gerçekleştirdi.
1951 – İlk yapay kalp kapağı, Charles Hufnagel tarafından geliştirildi.
1952 – Floyd John Lewis adında Amerikalı bir cerrah ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştirdi.
1967 – Güney Afrikalı bir cerrah olan Christian Barnard, ilk tam kalp nakli gerçekleştirdi.
1982 – Willem De Vries isimli bir Amerikalı cerrah, Robert Jarvik tarafından tasarlanan kalıcı yapay kalbi bir hastaya nakletti.

KARDİYOLOJİNİN ALT UZMANLIKLARI– Ateroskleroz, anevrizma, derin ven trombozu, varis ve vaskülit gibi kardiyovasküler hastalıklar
– Konjenital kalp defektleri
– Akut koroner sendrom (ACS), anjina pektoris (iskemi), ateroskleroz (kan damarlarında plak birikmesi), koroner kalp hastalığı, miyokardiyal enfarktüs ve restenoz gibi koroner dolaşım bozuklukları
– Aort, mitral, pulmoner ve triküspit kapaklar dahil kalp kapaklarının bozuklukları
– Kardiyomiyopati (miyokardın bozulması) ve miyokard rüptürü gibi miyokard (kalp kasları) bozuklukları
– Perikardiyal efüzyon, perikardiyal efüzyon ve perikarditi içeren perikard (kalbin dış astarı) bozuklukları.
– Asistol (elektriksel aktivite yokluğu), nabız ventriküler taşikardi (nabız yok) ve ventriküler fibrilasyon içeren kalp durmasıyla ilgili veya buna bağlı bozukluklar
– Kalp yetmezliği
– Kalbin primer tümörleri
– Ventriküler hipertrofi (sol ve sağ)

Kardiyolojide birçok alt uzmanlık bulunmaktadır:

Nükleer Kardiyoloji

Bu infarktüs görüntüleme, düzlemsel görüntüleme, miyokard perfüzyon görüntüleme ve SPECT (tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi) kullanarak kalp damar hastalıklarının doğru şekilde teşhis edilmesine odaklanır.

Girişimsel Kardiyoloji

Koroner arter hastalığı, doğuştan kalp ve valvüler durumların tedavisinde intravasküler kateter bazlı tekniklerin kullanımını içeren çalışmadır. Girişimsel kardiyologlar doğuştan kalp defekti düzeltmeleri, valvüloplastiler, koroner trombektomi ve anjiyoplastilerde bulunur.

Ekokardiyografi

Kalbin odacıklarını, kapakçıklarını, sağ ve sol karıncıklardan çıkan ana damarlarını kesitler alarak görüntülenmesidir. Ekokardiyografi, kalp kapakçıklarının enfeksiyonlarını ve yapısal anormalliklerini tanımlamak için kullanılır.

Kardiyak Elektrofizyoloji

Kalp içine kateter denilen ince tüpler gönderip kalbin elektrik sisteminin incelenmesidir. Elektrofizyoloji testleri, kalpteki elektrik sinyallerini ölçer ve anormal kalp ritimlerini (aritmi) ve hızlandırılmış kalp atımını (taşikardi) teşhis eder.

KARDİYOLOJİ NEDİR?

Kardiyoloji, kardiyovasküler sistem bozukluklarının, özellikle kalp, damarlar ve arterlerin incelenmesi ve tedavisi ile ilgilenen tıbbın dalıdır. Dahili tıpta bir alt uzmanlık alanı olarak kabul edilen konjenital kusurlardan konjestif kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı dahil olmak üzere kalp hastalıklarına kadar değişen kardiyovasküler hastalıkların teşhis ve tedavisine odaklanmaktadır. Bu arada, kardiyoloji uzmanları, kardiyoloji konusunda uzmanlaşmış ve çeşitli kalp hastalıklarının tıbbi yönetiminden sorumludurlar. Tanı testlerini yapar, yorumlar ve anjiyoplasti dahil girişimsel prosedürleri uygularlar. Göğüs ve kalp ameliyatlarını gerçekleştiren kalp cerrahlarından farklıdırlar.

Kardiyolojinin önemli dönüm noktalarından bazıları şunlardır:

Kardiyologlar tarafından teşhis ve tedavi edilen hastalıklar arasında şunlar bulunmaktadır:1628 – Kan dolaşımı İngiliz Doktor William Harvey tarafından tarif edildi.
1706 – Fransız anatomi profesörü Raymond de Vieussens, kalbin odalarının ve damarlarının yapısını açıkladı.
1733 – Tansiyon ilk olarak İngiliz bilim v din adamı olan Stephen Hales tarafından ölçülmüştür.
1816 – Fransız doktorRene Laennec, stetoskopu icat etti.
1903 – Hollandalı bir fizyolog olan Willem Einthoven, kalbin elektriksel aktivitesini ölçmek ve kalp anormalliklerini teşhis etmek için kullanılan hayati bir araç olan elektrokardiyografı veya ECG’yi geliştirdi.
1912 – Amerikalı doktor James Herric, aterosklerozu tarif etti (kalp ile ilgili en sık görülen hastalıklarından biri).
1938 – Amerikalı bir cerrah olan Robert Gross, ilk kalp ameliyatını gerçekleştirdi.
1951 – İlk yapay kalp kapağı, Charles Hufnagel tarafından geliştirildi.
1952 – Floyd John Lewis adında Amerikalı bir cerrah ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştirdi.
1967 – Güney Afrikalı bir cerrah olan Christian Barnard, ilk tam kalp nakli gerçekleştirdi.
1982 – Willem De Vries isimli bir Amerikalı cerrah, Robert Jarvik tarafından tasarlanan kalıcı yapay kalbi bir hastaya nakletti.

KARDİYOLOJİNİN ALT UZMANLIKLARI– Ateroskleroz, anevrizma, derin ven trombozu, varis ve vaskülit gibi kardiyovasküler hastalıklar
– Konjenital kalp defektleri
– Akut koroner sendrom (ACS), anjina pektoris (iskemi), ateroskleroz (kan damarlarında plak birikmesi), koroner kalp hastalığı, miyokardiyal enfarktüs ve restenoz gibi koroner dolaşım bozuklukları
– Aort, mitral, pulmoner ve triküspit kapaklar dahil kalp kapaklarının bozuklukları
– Kardiyomiyopati (miyokardın bozulması) ve miyokard rüptürü gibi miyokard (kalp kasları) bozuklukları
– Perikardiyal efüzyon, perikardiyal efüzyon ve perikarditi içeren perikard (kalbin dış astarı) bozuklukları.
– Asistol (elektriksel aktivite yokluğu), nabız ventriküler taşikardi (nabız yok) ve ventriküler fibrilasyon içeren kalp durmasıyla ilgili veya buna bağlı bozukluklar
– Kalp yetmezliği
– Kalbin primer tümörleri
– Ventriküler hipertrofi (sol ve sağ)

Kardiyolojide birçok alt uzmanlık bulunmaktadır:

Nükleer Kardiyoloji

Bu infarktüs görüntüleme, düzlemsel görüntüleme, miyokard perfüzyon görüntüleme ve SPECT (tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi) kullanarak kalp damar hastalıklarının doğru şekilde teşhis edilmesine odaklanır.

Girişimsel Kardiyoloji

Koroner arter hastalığı, doğuştan kalp ve valvüler durumların tedavisinde intravasküler kateter bazlı tekniklerin kullanımını içeren çalışmadır. Girişimsel kardiyologlar doğuştan kalp defekti düzeltmeleri, valvüloplastiler, koroner trombektomi ve anjiyoplastilerde bulunur.

Ekokardiyografi

Kalbin odacıklarını, kapakçıklarını, sağ ve sol karıncıklardan çıkan ana damarlarını kesitler alarak görüntülenmesidir. Ekokardiyografi, kalp kapakçıklarının enfeksiyonlarını ve yapısal anormalliklerini tanımlamak için kullanılır.

Kardiyak Elektrofizyoloji

Kalp içine kateter denilen ince tüpler gönderip kalbin elektrik sisteminin incelenmesidir. Elektrofizyoloji testleri, kalpteki elektrik sinyallerini ölçer ve anormal kalp ritimlerini (aritmi) ve hızlandırılmış kalp atımını (taşikardi) teşhis eder.

BU BÖLÜMDEKİ DOKTORLAR
UZM.DR. HÜSEYİN KATLANDUR