Kadın Hastalıkları Ve Doğum

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Ergenlik dönemiyle başlayıp menepoza kadar tüm kadınların jinekolojik sorunlarının tanı ve tedavilerinin yapıldığı, ayrıca rutin sağlık kontrolleri ile önleyici hekimlik uygulamalarının da gerçekleştirildiği poliklinik hizmetleridir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerinde, jinekolojik hastalıklara neden olan enfeksiyonlar başta olmak üzere, kasık ağrısı, adet düzensizliği, jinekolojik kanserlerin erken teşhisi için ultrasonografi incelemeleri, PAP-smear testi, kolposkopi ve rutin jinekoloji muayeneleri  yapılmaktadır.
 
Gebelik ve Yüksek Riskli Hamilelik Takipi
Hamilelik süreci kadınlar için duygusal açıdan heyecan verici olduğu kadar sağlık açısından da kendileri ve doğacak çoçukları için oldukça önemli ve hassas bir dönemdir. Anne adaylarının bu dönemlerini Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümleri’nde tüm detaylarıyla ele alınarak bebekleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu tamamlayabilmeleri için çalışılmaktadır.
Hamileliğin ilk gününden doğuma kadar tüm bu süreçte, anne adaylarının  takipleri standart olarak ultrasonografik görüntüleme sonuçlarıyla yapılmaktadır. Hekimin tıbbi ihtiyaç öngörmesi halinde yapılabilen tanı amaçlı testler içerisinde ikili test, üçlü test, fetal ense kalınlığı ölçümü, servikal uzunluk ölçümü, şeker tarama testi, fetal monitörizasyon gibi incelemeler bulunmaktadır. Hamileliğin seyrine göre normal, sezaryen veya epidural anestezi ile yapılan doğum yöntemlerinden biri tercih edilir.
Rutin gebelik takibinde ortaya çıkmış ve yüksek riskli gebelikler kategorisine giren, gebelik süresince komplikasyon oluşturabilecek  hastalıklar, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümlerine entegre olmuş diğer branşların da desteği ile takip edilmelidir.
 
Yüksek Riskli Gebelikler:
 • Gebeliğin ilk üç ayında ilaç, radyasyon gibi organ bozuklukları yaptırabilen maddelere maruz kalanlar
 • Tekrarlayan düşüğü olanlar
 •  Önceki çocuğunda anomali veya tekrarlama riski yüksek kalıtsal hastalığı bulunanlar
 • Kanaması olanlar
 • Suyu gelenler
 • Gebeliğin 11-20. haftalarında, şüpheli ikili-üçlü test sonucu bulunanlar, anormal FP düzeyi gösterenler
 • Herhangi bir nedenle villus biyopsisi, amniyosentez ve fetal kan örneklemesi yapılacak olan gebeler
 • Ultrasonografide anormal bulgu saptananlar
 • Anne, baba veya yakın akrabalarında kalıtsal hastalığı bulunanlar
 • Diyabet, guatr, kalp, hipertansiyon, kan uyuşmazlığı, epilepsi gibi hastalığı olanlar
 • Gebelikte  bulaşıcı hastalıklardan birini geçirenler
 • Çoğul gebeliği bulunanlar
 • Yardımla üreme yöntemleri, yani tüp bebek, mikroenjeksiyon ile gebe kalanlar
 • AİDS hastaları
Yüksek riskli gebelik grubunda kabul edilmektedir.
 
Menopoz ve Osteoporoz Takipleri
Menopoz, kadınların yaşamında özel ve hassas dönemlerden biridir. Menopoza bağlı gelişen osteoporoz (kemik erimesi) hastalığının önlenmesi ve hastaların üzerindeki yıkımlarının en aza indirilmesi hususunda ilgili diğer tıbbi birimlerle işbirliği içerisinde tedaviler planlanmalıdır.
 
Jinekolojik Onkoloji Takipleri
Jinekolojik kanserler, üreme sistemine ait yüksek risk oluşturan kötü huylu oluşumlar tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı, hekimler tarafından incelenmeli ve hem cerrahi hem de medikal tedaviler planlanmalıdır.
 
BU BÖLÜMDEKİ DOKTORLAR
OP.DR. Sibel TÜNER
dr_sibel_tuner@anithastanesi.com.tr