Göz

Fako Yöntemi ile Katarakt Cerrahisi
İnsanın keşifleşmiş doğal merceğinin ultrasonografik dalgalarla parçalanarak emilmesi ve yerine yapay göziçi merceği takılması sonucu, dikiş de gerektirmeyen katarakt cerrahisi gerçekleşmektedir.
 
Göz Tansiyonu (Glokom)
Dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sırada gösterilen göz tansiyonunun (glokom) erken teşhis ve tedavisi çok önemlidir. Bu amaçla hastanemizde Nerve Fiber Analyzer (GDX-VCC), bilgisayarlı görme alanı, pakimetri cihazları kullanılarak hastalık erken dönemde tespit edilip görme kayıpları engellenmektedir.
Digital Göz Anjiografisi (FFA)
Digital Göz Anjiografisi, gözün ağ tabakası ve buradaki damar yapısının durumu hakkında bize bilgi verir. Özellikle şeker ve yüksek tansiyon hastaları gözdibi takiplerinde büyük önem arzeder. Çekilen filmler hemen CD’ye kaydedilerek hastalara verilmektedir.
Argon Lazer
Özellikle diyabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların gözün ağ tabakasında yol açtığıtahribatın tedavisinde önemli bir yer tutar.
Yag Lazer
Önceden katarakt ameliyatı olmuş, sonradan tekrar kapsül keşifleşmesi rahatsızlığı çıkan hastalar için kullanılır.
A Scan Ultrasonografi
Göziçi kanamalarının, yabancı cisimlerin, yırtık ve ayrılmaların tanı ve tedavisinde kullanılır.
Şaşılık Tetkik ve Tedavisi
Synoptofor ile teşhis edilen göz kaymaları tedavi edilerek, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek göz tembelliği önlenmektedir.
Göz Protezi

Kozmetik amaçlı göz protezleri ölçüye ve diğer göz rengine uygun olarak, hasta memnuniyetigözetilerek hazırlanmaktadır.
 

BU BÖLÜMDEKİ DOKTORLAR
OP.DR. HİDAYET DURMAZ
dr_hidayet_durmaz@anithastanesi.com.tr